Gratis verzending over de €100!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Inleiding


Sommige mensen tellen schaapjes als ze niet in slaap kunnen komen, anderen lezen
onze algemene voorwaarden. Toegegeven: dit is niet de meest inspirerende pagina van
onze website. Toch is het een belangrijk document. Want in onze algemene voorwaarden
staat belangrijke informatie. Lees ze dus goed door voordat je een bestelling bij ons doet.

Definities


Solvio B.V:
We houden van namen en rugnummers. Onze naam is dus Solvio B.V. Bij de
Kamer van Koophandel zijn we geregistreerd onder nummer 73283622. We zijn
gevestigd in Aalsmeer.

Website: Online vind je ons via www.onlinesleutel.nl

Klant: Dat ben jij. In juridische termen ‘iemand die al dan niet handelen in uitoefening van
beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Solvio B.V. en/of zich geregisteerd
heeft via de website.

Overeenkomst: Dat zijn de afspraken die we met jou, de klant, maken. Deze Algemene
Voorwaarden horen daar bij.

Algemene voorwaarden: die bespreken we in dit document.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Solvio B.V. Zijn er andere
schriftelijke afspraken gemaakt? Dan zijn die alleen bindend als ze door Solvia B.V.
schriftelijk zijn goedgekeurd en bevestigd. Is er een verschil tussen de algemene
voorwaarden en de specifieke product-of dienstvoorwaarden? Dan mag de klant zich
beroepen op de afspraken die voor hem/haar het meest gunstig zijn.

5.1
5.2

● Alle prijzen zijn inclusief btw. Zijn er andere heffingen van toepassing? Dan
vermelden we dat op onze website
● De verzendkosten staan vermeld bij de producten. Er worden geen andere
verzendkosten in rekening gebracht dan de kosten die als verzendkosten worden
vermeld.
● We hebben ons best gedaan op onze website. Toch kan er altijd een foutje in onze
site zijn geslopen. Zie je een prijs die te mooi is om waar te zijn? Dan is dat
waarschijnlijk ook zo. Daarom zijn onze prijzen en is onze informatie onder
voorbehoud van programmeer- en typfouten.
● Ieder beeldscherm is anders. De kleuren de worden weergegeven dus ook. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen als gevolg van jouw
beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming overeenkomst:


● De overeenkomst komt tot stand als jij ons aanbod en voorwaarden hebt
aanvaard. Heb je jouw bestelling online gedaan? Dan krijg je van ons ook een
online bevestiging.
● Kloppen jouw gegevens niet? Dan wachten we met de levering totdat jouw
gegevens wel op orde zijn.
● We mogen, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of jij aan je
betalingsverplichtingen kan voldoen. Als we twijfelen, mogen we je laten weten
dat we geen overeenkomst aangaan of vragen om een vooruitbetaling. Natuurlijk
moeten we wel motiveren waarom we deze keuze maken.

Registratie


● Klanten kunnen zich registreren op onze website. Voor deze registratie is een
wachtwoord en een gebruikersnaam noodzakelijk.
● Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord.
‘Welkom123’ is geen goed idee
● Heb je een inlognaam en wachtwoord aangemaakt? Dan zorg je ervoor dat dit
wachtwoord en gebruikersnaam alleen bij jou bekend is.
● Solvio B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van inloggegevens. We gaan ervan
uit als een klant zich online aanmeldt, dat dit ook daadwerkelijk die persoon is.
Alle handelingen die worden uitgevoerd op jouw account vallen onder jouw
verantwoordelijkheid en risico.
● Heb je het vermoeden dat iemand ongeoorloofd jouw inloggegevens gebruikt?
Wijzig dan zo snel mogelijk je gegevens en neem contact met ons op. Wij nemen
dan gepaste maatregelen.

Uitvoering Overeenkomst:


● Als er een bestelling bij Solvio B.V binnenkomt sturen we de producten zo snel
mogelijk op. We mogen andere partijen inschakelen als dat nodig is.
● Op de website wordt duidelijk omschreven hoe onze producten worden
verzonden, en binnen welke termijn. Staat er geen levertermijn bij een product?
Dan leveren we in ieder geval binnen 30 dagen.
● Heel soms lukt het ons niet om een product binnen de afgesproken termijn te
leveren. Natuurlijk laten we dat aan jou weten. Jij mag dan kiezen of je wilt
wachten tot het product leverbaar is of dat je de overeenkomst wilt ontbinden.
Kies je voor de laatste optie? Dan betaal je uiteraard geen kosten
● Solvio B.V raadt je aan om jouw product goed te controleren op schade en
gebreken nadat je het hebt ontvangen. Is er iets niet in orde? Meld het dan zo snel
mogelijk schriftelijk. In het artikel over garantie en conformiteit lees je binnen
welke termijn je dat moet doen.
● Zodra jij het artikel in bezit hebt, valt het onder jouw risico. Dat is vanaf het
moment dat het is bezorgd of vanaf het moment dat je het hebt afgehaald.
● Is het product dat je hebt besteld niet meer leverbaar? Dan mogen we een
soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit leveren. Wil je dit niet? Dan mag je
de overeenkomst kosteloos ontbinden en het product kosteloos retourneren.

Herroepingsrecht


7.1.
7.2.
7.3.

● Dit artikel is alleen van toepassingen op klanten met de status van een natuurlijk
rechtspersoon.
● Heb je toch spijt van je aankoop? Binnen 14 dagen na ontvangst van het product
mag je de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent ons binnen die termijn niet
verplicht om te vertellen waarom je van de koop afziet.
● De 14 dagen zoals hierboven genoemd gaan in op het moment dat je het product
hebt ontvangen. Heb je meerdere artikelen besteld? Dan gaan de 14 dagen in
vanaf de datum waarop het laatste product is geleverd. Die regel is ook van
toepassing als je meerdere onderdelen hebt besteld.
● Heb je een afspraak gemaakt voor meerdere leveringen gedurende een bepaalde
periode? Dan gaan de 14 dagen in vanaf het moment dat je de eerste levering
hebt ontvangen.
● De kosten voor een retourzending betaal je zelf. Vallen de kosten buiten het
reguliere posttarief? Dan krijg je van ons een schatting van de kosten die je kunt
verwachten.
● De verzendkosten die je hebt betaald voor de aankoop van een product kun je niet
verrekenen met de kosten die je betaalt om een product te retourneren.
● Stuur je een product retour? Dan gaan we er vanuit dat het product alleen getest
is op werking. Ook de status van de verpakking van het product moet duiden op
deze manier van gebruik. Ons uitgangspunt is dat een inspectie van het geleverde
product niet verder mag gaan dan een inspectie die een klant in een fysieke
winkel zou uitvoeren.
● Ga je niet zorgvuldig om met het product tijdens die inspectie? Dan ben je
verantwoordelijk voor de waardevermindering.
● Wil je een product retourneren? Stuur dan het modelformulier voor herroeping
op, Dit mag ook digitaal. Vermeld bij de retourzending duidelijk dat je van de
aankoop afziet.
● Zodra wij jouw modelformulier voor herroeping hebben ontvangen krijg je van
ons een digitale bevestiging.
● Na deze bevestiging heb je 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

7.8.

● Producten kunnen geretourneerd worden naar: Solvio B.V. Thailandlaan 6 1432DJ,
Aalsmeer
● Binnen 14 dagen na ontvangst van je retourzending betalen we je terug. Dat doen
we op het rekeningnummer waarmee je jouw product hebt betaald.
● Die 14 dagen gaan in op het moment dat we het hebben ontvangen, of op het
moment dat we een bewijs van verzending van jou ontvangen. Hebben we
aangeboden om het product op te halen? Dan gaan de 14 dagen in vanaf het
moment dat we het product hebben opgehaald.
● Heb je gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaardmethode?
Dan vergoeden we alleen de kosten voor de standaardverzending.
● Op onze website vermelden we duidelijk op welke manier je een artikel kunt
retourneren of je koop kunt herzien.
Betaling:
● Klanten maken een keuze uit de betaalmethoden die wij aanbieden op onze
website. We kiezen zelf welke methoden dat zijn en mogen die methoden ook
wijzigen.
● Als er is gekozen voor de optie om te betalen na levering moet de betaling binnen
14 dagen na levering in orde zijn gemaakt.
● Betaalt een klant niet binnen de termijn? Dan wijzen we de klant daar op. Je krijgt
dan 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Is de betaling dan nog niet in orde
gemaakt? Dan brengen we de wettelijk verschuldigde rente in rekening en
buitenrechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met
een minimum van € 40,-. Solvio B.V. kan ten voordele van de
klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit


Dit artikel is alleen van toepassing als er sprake is van een klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Solvio B.V. een aparte garantie op de
producten wordt gegeven geldt dit voor alle type klanten.

11.2

● Solvio b.V. belooft dat de producten voldoen aan de beloofde specificaties,
werking en bruikbaarheid die zijn vermeld op het moment dat de overeenkomst is
aangegaan.
● Als we speciale afspraken hebben gemaakt over ander dan normaal gebruik van
producten beloven we dit ook voor die producten waar aparte afspraken over zijn
gemaakt.
● Voldoet het product niet aan je wensen? Laat het dan zo snel mogelijk weten aan
Solvio B.V.
● Als we jouw klacht terecht vinden overleggen we wat wenselijk is. Afhankelijk van
de situatie bieden we de optie tot herstel, vervanging of vergoeding.
Garantie bij zakelijke aankopen
● Solvia B.V. belooft dat de producten voldoen aan de specificaties, werking en
deugdelijkheid zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
● We beloven dit ook, als er een overeenkomst is voor producten die op een andere
manier worden gebruikt dan gebruikelijk is.
● Voldoet het geleverde product niet aan de voorwaarden? Laat dit dan zo snel
mogelijk aan Solvia B.V weten.
● Vinden wij een klacht terecht? Dan vergoeden, herstellen of repareren we het
product waar de klacht over is ingediend.

Klachtenprocedure


● Een klacht over een product of onze dienstverlening kan telefonisch, per e-mail of
per post worden ingediend
● Uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht reageert Solvio B.V. Als we
merken dat het niet zal lukken om binnen die termijn te reageren laten we
tussentijds weten wanneer de klant wel een reactie kan verwachten.

13.1

● Een particuliere klant kan ook een klacht indienen via het Europese
geschillenbeslechtingsplatform via http://ec.europa.eu/odr/.

Aansprakelijkheid


● Dit artikel is allen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
● Onze financiële aansprakelijkheid bij het nakomen van de overeenkomst is niet
hoger dan de prijs zoals afgesproken in de overeenkomst. Dit bedrag is inclusief
btw. Solvio B.V vergoedt geen enkele andere schade dan de schade van de
aanschafprijs van het product.
● Schadevergoeding is alleen mogelijk als er binnen 30 dagen na ontvangst
melding is gemaakt van schade.
● Solvio B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van indirecte
schade zijn gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van
gegevens en bedrijfsstagnatie. Wél zijn we verantwoordelijk voor schade als
gevolg van opzet of grove schuld door toedoen van Solvio B.V.
● Solvio B.V kan alleen aansprakelijk worden gesteld als Solvio binnen een redelijke
termijn een tekortkoming of niet nakoming van de overeenkomst niet heeft
hersteld. Solvio B.V wordt er schriftelijk van op de hoogte gesteld als een klant
vindt dat er sprake is van een niet juiste afhandeling van een klacht. Een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving is gewenst om passend te kunnen reageren
● Als er sprake is van overmacht dan is Solvia B.V niet verplicht tot het uitkeren van
een schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen


● Alle geleverde goederen blijven eigendom van Solvio B.V. totdat alle vorderingen
zijn betaald. Ook eventuele incassokosten en rente maken deel uit van de
vorderingen.

15.4.

● Zakelijke klanten mogen, totdat de betaling in orde is gemaakt, de geleverde
producten niet leveren aan partijen die niet logisch terug te voeren zijn op de
bedrijfsvoering van de zakelijke klanten
● Producten die nog niet betaald zijn moeten zorgvuldig worden bewaard. Ook
moeten ze herkenbaar zijn als eigendom van Solvio B.V.
● Solvio B.V. heeft het recht om artikelen die nog geen eigendom zijn van de klant
omdat de betaling nog niet op orde is, terug te vorderen als de factuur niet tijdig
wordt betaald. Ook als een klant in betalingsmoeilijkheden zit of dreigt te zitten
heeft Solvio B.V dit recht.

Persoonsgegevens


● We verwerken de persoonsgegevens van onze klanten volgens het
privacystatement dat terug is te lezen op onze website.
Slotbepalingen
● Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst. Als er geschillen
ontstaan worden die voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waar Solvio B.V. gevestigd is.
● Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval
ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die in lijn is met dat wat er
in de oorspronkelijke algemene voorwaarden stond beschreven.
● Als er wordt gesproken over ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden bedoelen
we ook per mail of fax, mits de afzender te herleiden is naar de klant.

Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Solvio B.V. Thailandlaan 6 1432DJ, Aalsmeer
Telefoon: 085 007 6000 E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 73283622 Btw-nummer: 859437954B02

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »